Friday, February 13, 2015

Violent or Silent
Vat die teuels van jou lewe weer goed vas.  Onthou: “It is not your intention but your direction that determines your destination” (Andy Stanley).  Moenie slagoffers word van eksterne omstandighede en gebeurenie  Kes erder hoe om eksterne gebeure te hanteer. Stepen Covey noem dit “proaktiwiteit” – om doelbewus verantwoordelikheid te neem om jou eie werklikheid en toekoms te skep, te midde van alle omstandighede.