Wednesday, October 5, 2011

Character First verander jongmense se lewens

Daar is ‘n generasie jongmense wat glo dat die uitleef van positiewe karaktereienskappe die deurslaggewende faktor vir ‘n positiewe toekoms in Suid Afrika is. Gedurende September 2011 is Character First aangebied by Equilibria School of Life in Potchefstroom. Energieke volgende generasie studente het hierdie vierdag kursus op ‘n baie interaktiewe en kreatiewe wyse beleef. Aspekte van karakterontwikkeling is tydens die kursus behandel. Baie van die studente het die gesprek, wat gehandel het oor die invloed wat prestasie, morele waardes en karakter op mekaar het, as prakties en relevant ervaar. Die studente kon begryp, sien en leer hoe persoonlike waardes ‘n mense se karakter en optrede beïnvloed.Deur die studente self toe te laat om onder mekaar te debatteer en besprekings te hou oor aktuele karakter kwessies, soos moraliteit onder die Suid-Afrikaanse jeug, het sterk menings uitgelok. Die onderwerp oor seksuele integriteit het veral baie laat herbesin oor die rol van karakter in hulle persoonlike verhoudings.
Daar is ook op ‘n praktiese wyse gefokus op die manier hoe ‘n mens karakterbou kan bevorder. Deur mense te komplimenteer vir ‘n spesifieke karakter eienskap, wat gepaart gaan met ‘n praktiese voorbeeld daarvan, is ‘n maklike tog doeltreffende wyse daarvan – en hulle het dit sommer daar in die klas toegepas op mekaar!
Aan die einde van die kursus het studente visuele voorleggings gedoen oor hul eie karakterontwikkeling. Hierdie voorstellings het bestaan uit elkeen se lewensvisiestelling, persoonlike waardes en aksieplanne om hierdie waardes prakties toe te kan pas om sodoende suksesvol by hulle lewensvisie te kan uitkom.
Die passie en opgewondenheid wat hierdie studente gewys het oor hulle eie karakterontwikkeling, hulle groter verantwoordelikheid en rol in die breër samelewing, het my aangenaam verras. Dit het my opnuut met energie en opgewondenheid gevul vir die toekoms van ons Suid-Afrikaanse jeug.
Twee belewenisse wat uitgestaan het tydens hierdie kursus:
1. Elke student het ‘n persoonlike briefie van hulle ouers ontvang wat hulle karakter eienskappe, wat die ouers die meeste in hul kind waardeer, beskryf. Die uitdrukking van totale verbasing op die studente se gesigte was ‘n kosbare oomlik. (Meeste van hierdie studente het nog nooit in soveel woorde van hulle ouers gehoor watter goeie karakter eienskappe hulle van sowat ses biljoen ander mense op planeet aarde onderskei en uniek maak nie.)
2. Die studente het toe ook die geleentheid gekry om ‘n briefie terug te kan skryf aan hulle ouers, op grond van die 49 CharacterFirst eienskappe wat tydens die opleiding op gefokus is.
Hier is ‘n paar uittreksels uit briefies wat die studente spontaan vir my geskryf het na afloop van die kursus:
Die hoogtepunt van die week was om deur die brief van my ouers net weer daai mooi karakter eienskappe van iemand te hoor wat vir jou lief is –dis vir my baie lekker. Die huil was ook die moeite werd. Ek waardeer so als van my ouers en ek is so diep dankbaar as ek dink aan wat ek in my familie het. Die CF kursus is een van die waarby ek die meeste by geleer het en wat ek regtig geniet het. Marlene Bean
This week has been one of the most eye opening weeks I have had this entire year. I have been listening to you and your enthusiastic voice sharing something you are passionate about – Building character in the youth’s hearts. You have pointed out things that I would never have seen myself. You are an inspirational motivator that has proven that it does not matter where you come from BUT it is rather about where you are going. The letter that we received from our parents was one of the most emotional times I have had this year. Your dedication to change the youth of today is incredible and I take my hat off to you and you have gained all my respect.
Jacques Ehlers
• Dankie vir die hoogs effektiewe, professionele en inspirerende wyse waarop jy die karakter kursus aangebied het. Dankie vir die interaktiewe gids en ‘pocket guide’s’ wat baie waarde toegevoeg het om die kursus prakties toe te pas in die studente se lewens. Baie dankie dat jy die studente ‘gelees’ het en by hulle behoeftes aangepas het. Jy is ‘n wonderlike rolmodel vir die studente en hulle is bevoorreg om jou as dosent vir hierdie karakter kursus te kon hê.
Dr Hanri de la Harpe –Equilibria School of Life Prinsipaal

No comments:

Post a Comment